محل تبلیغات شما
نماینده یا هندوانه؟! تو آمریکا بودم.رفتم بازار میوه و تره بار هندوانه بخرم. طبق عادت هندوانه ها را یکی یکی بلند می کردم و با کف دست تپ تپ بهشون می زدم. یک خانم آمریکایی با تعجّب بهم گفت: آقا شما دارید چیکار می کنید؟ براش توضیح دادم که این جوری می تونی بفهمی خوبه یا نه. خواهش کرد تا یک هنداونه خوب هم برای ایشون سوا کنم. همین کار رو کردم. تشکر کرد و پرسید: شما اهل کجایید؟ بهش گفتمک ایران. گفت: کاشکی قبل از انتخابات هم همین طوری که هندوانه سوا می

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
-بسته شد سایت سبک زندگی شرکت احتشام گستر پارس گوشی دست دوم حاجي محمد شادكام ویدیو آرش چارتر چیست